Læs referat fra den nyligt afholdte generalforsamling og om de kommende medlemsarrangementer | Kære medlem I bestyrelsen prøver vi forskellige ting af, for at gøre vores arbejde mere gennemskueligt for foreningens medlemmer. Et af disse tiltag er en ny hj

Kan du ikke læse nyhedsbrevet? Se det online

 
1.Maj Faner

Nyhedsbrev med referat fra ordinær generalforsamling

Kære medlem

I bestyrelsen prøver vi forskellige ting af, for at gøre vores arbejde mere gennemskueligt for foreningens medlemmer. Et af disse tiltag er en ny hjemmeside, hvor vi løbende laver ændringer, så vi til sidst får et rigtig godt produkt.

I dette nyhedsbrev kan du læse referat af partiforeningens ordinære generalforsamling, som blev afholdt lørdag den 2. marts 2024. Her var der mødt mange medlemmer op, og vi havde også besøg af formand for kredsbestyrelsen Anders Friis-Hansen, vores medlem af regionsrådet Sofie de Bretteville Olsen og den nyvalgte DSU formand for vores kreds Anne Tykskov.

Der var en livlig debat både om politiske emner, men også emner af mere organisatorisk karakter, som ændringer af vores vedtægter. Vi fik god smørrebrød og noget af drikke, inden vi hørte politiske beretninger fra Sofie de Bretteville Olsen og Anne Tykskov.

God læselyst
Formand for Socialdemokratiet i Glostrup
Morten Bybjerg Nygaard

Ny hjemmeside

Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at få opdateret foreningens hjemmeside, så den er præsentabel med opdaterede oplysninger. Adressen er den samme som tidligere: www.socg.dk 

Vi vil meget gerne have alle vores medlemmer og andre interesserede til at besøge hjemmesiden, hvor man blandt andet kan se alle bestyrelsesmedlemmerne, medlemmerne af kommunalbestyrelsen samt vores vedtægter.

Vi vil løbende lægge nye ting op, såsom medlemsarrangementer, så hjemmesiden hele tiden er relevant.

Skulle der være fejl i tekst, billeder, links eller lignende, så må du meget gerne skrive direkte til os, så vil det blive rettet ved først kommende lejlighed.

1. maj i bibliotekskælderen

Arbejdernes internationale kampdag bliver fejret verden over den 1. maj, og Glostrup er ingen undtagelse, hvor vi igen i år har valgt at gå sammen med SF Glostrup om dette arrangement.

Traditionen tro byder vi på morgenmad i kælderen på vores bibliotek, hvor dørene er åbne fra kl. 07:50, så den første taler kan gå på talerstolen kl. 08:00.

Talere:

Sigurd Agersnap, medlem af Folketinget for SF

Mathias Kring Niebuhr, kandidat til Europaparlamentet for Socialdemokratiet

Sofie de Bretteville Olsen, medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden og kandidat til Folketinget for Socialdemokratiet

Taner Genc, medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup og kandidat til Folketinger for SF

Tilforordnede til Europarlamentsvalg søges

Søndag den 9. juni skal vi til stemmeurnerne, så vi kan få sammensat Danmarks 15 medlemmer af Europaparlamentet, hvor vores egen Mathias Kring Niebuhr gerne skulle være en af dem.

Derfor søger vi medlemmer til at arbejde som valgtilforordnede. Dette arbejde indebærer, at man møder ind inden stemmestederne åbner, og bliver der til stemmestederne er lukket og stemmerne talt op.

Der bliver serveret mad og drikke til hele dagen, så man skal ikke sørge for andet end sig selv og lysten til at hjælpe til.

Kommune udbetaler et diæt, hvoraf en del af dette betales til valgfonden, som bestemt i vores vedtægter.

Hvis du ønsker at være valgtilforordnet denne dag, så send en besked til glostrup@socialdemokratiet.dk, hvor du også har mulighed for at ønske et bestemt valgsted.

Referat fra ordinær generalforsamling 2024

Lørdag den 2. marts 2024, kl. 10:00-13:00 - Aktivitetscentret, Sydvestvej 12, 2600 Glostrup 

Dagsorden ifølge vores vedtægter. 

Velkomst ved formanden. 

 1. Valg af dirigent 

Per Lehmann blev valgt og konstaterede, at generalforsamling var lovlig indvarslet. Per Lehmann  gennemgik dagsorden. Per Lehmann fortalte, hvilke punkter der var byttet rundt på dagsorden.  

 1. Valg af Stemmeudvalg 

3 personer blev valgt. Der blev ikke brug for stemmeudvalget under generalforsamlingen. 

 1. Bestyrelsens beretning fremlægges af formanden 

Morten Bybjerg Nygaard gennemgik beretningen; lagde vægt på den nye hjemmeside: socg.dk og  fortalte, at vinder af den udskrevne fotokonkurrence var Helle Bager Nielsen, som vil få et gavekort til  Glostrup Biograf. Beretningen er udsendt med dagsorden.  

Jørgen Bendtz Hansen roste bestyrelsen for at have lagt medlemsmøder frem i tiden. Anders Friis  fortalte, at vores EP-kandidat Mads Niebuhr gerne ville have været til stede, men p.t. var i Rom og  holde tale. 

 1. Orientering ved DSU (flyttes til efter punkt 20) 
 2. Foreningens regnskab ved kasserer Michael Potempa 

Michael Potempa gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 1. Beretning og regnskab for Valgfonden ved kasserer Søren Enemark 

Søren Enemark gennemgik regnskabet. Regnskabet blev godkendt. 

 1. Indkomne forslag 

Morten Bybjerg Nygaard gennemgik bestyrelsens forslag om tilskud til kredsen, men da  Hovedbestyrelsen står for at ville ensrette kontingent, giver det ikke mening at lave noget om nu.  Bestyrelsen trækker derfor sit forslag. 

Der forløb en længere diskussion om kontingentstørrelser og bidrag til region og kreds. 

Annette Normind stillede forslag om, at bestyrelsen arbejder videre med økonomien i forhold til, hvad  Hovedbestyrelsen beslutter til efteråret, og at vi beholder den nuværende betaling i dette år.  Dirigenten foreslog, at generalforsamlingen vedtog Annette Norminds forslag. 

Generalforsamlingen accepterer, at bestyrelsen trækker sit forslag om økonomifordeling mellem  partiforening og kredsen. Bestyrelsen pålægges at komme med et forslag om økonomifordeling i  fremtiden senest på næste ordinære generalforsamlingen. 

 1. Vedtægtsændringer 

Søren Enemark fremlagde vedtægtsgruppens arbejde, som er lavet for at være i tråd med Partiets  vedtægter. Søren Enemark foreslog, at vedtægterne bliver taget med på et medlemsmøde, og  derefter valgt på en ekstraordinær generalforsamling. 

 1. Valg af formand, følgende er på valg: 

Morten Bybjerg Nygaard blev genvalgt. 

 1. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: 

Peder Kähler 

Freddy Østbygaard 

Annette L. Jørgensen 

blev valgt for to år.

 1. Valg af Revisor 

Søren Enemark blev genvalgt. 

 1. Valg af Kandidatudvalg 

Ikke aktuelt, da det er indsuppleret. 

 1. Valgt af suppleanter til bestyrelsen 

Peter Madsen og Allan Brink Christensen stillede op til suppleanter og blev valgt. 

 1. Valg af 2 revisorsuppleanter 

Jørgen Bendtz Hansen og Flemming Hansen blev genvalgt. 

 1. Valg af medlem til valgfonden 

Lars Limkilde blev genvalgt. 

 1. Valg af 2 revisorer til valgfonden 

Per Lehmann blev genvalgt og Lisa Ward blev valgt. 

 1. Valg af revisorsuppleant til Valgfonden 

Hans Frederiksen stod fejlagtigt på dagsorden. Torben Jensen blev genvalgt. 

 1. Valg af kongresdelegerede 

Bestyrelsen indstillede Søren Enemark, som blev valgt. 

 1. Valg af folketingskandidat. 

Morten Bybjerg Nygaard indstillede på bestyrelsens vegne Sofie de Bretteville Olsen til  folketingskandidat.  

Sofie de Bretteville Olsen holdt oplæg for generalforsamlingen. Der var spørgsmål fra salen til Sofie.  Generalforsamlingen valgte Sofie de Bretteville Olsen som folketingskandidat. 

 1. Rykket op som punkt 8 
 2. Eventuelt 

Der var intet at bemærke. Det var aftalt, at DSU og Regionen skulle præsentere deres indlæg, når  medlemmerne havde taget frokost. 

Det betød, at formand for DSU, Ballerup-Glostrup Anne Tykskov herefter fremlagde aktiviteterne  afholdt i DSU, og regionsmedlem Sofie de Bretteville Olsen fremlagde sin beretning fra regionen. 

 

Referat er underskrevet af: 

Glostrup: 19/3 2024 Dirigent Per Lehmann

Glostrup: 17/3 2024 Referent Annette L. Jørgensen

___________________________

Mobilepay 

40100066, hvis man vil donere til valgfonden og dermed vores fremtidige valgkamp til kommunalvalg.

17625 til Kredsen, hvis man vil støtte Kredsens EP-kandidat i valgkampen.

Bestyrelsen

Bag partiet og mærkesagerne i kommunen står bestyrelsen. Vi er dem, der sørger for at tænke og arbejde med politikken, aktiviteterne og fælleskabet rundt i kommun...
Læs mere

Vedtægter

§1. Foreningens navn Foreningens navn er Socialdemokratiet i Glostrup og organiserer socialdemokrater i Glostrup Kommune. Foreningen er en del af Socialdemokratie...
Læs mere

Kommunalbestyrelsen

Socialdemokratiet Glostrup har 8 mandater i Kommunalbestyrelsen.
Læs mere